ARMEFPRO Efektif Mikroorganizma;

Ürün çeşitliliği bakımından özellikle çevreye duyarlı biyolojik ürünleri tercih etmekte olup dünya ve ülkemiz için toprak ve su kalitesini artırmak en önemli amaçlarımızdandır.

“HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRAN KÜÇÜK CANLILAR”