ARMEF PRO AKTİF AAT 01: İçerdiği mikroorganizmalarla durağan sular ve akarsularda ötrofikasyonu engeller. Yaşamın tekrar oluşmasını sağlar. Suyu amaca uygun olarak şartlandırır. Alg patlamalarını ve toplu ölümleri önler. Koku oluşumunu ve yosun oluşumunu engeller.

DOZAJ
10 m3 1 LT ARMEF PRO 01