Başlıca Kullanım Alanları

  • 1- Biyolojik arıtmalar
  • 2- Anaerobik arıtmalar
  • 3- Çamur çürütücüler
  • 4- Çöp sahaları
  • 5- Kompostlama
  • 6- Diğer yerler (Otel, Restaurant vb.)
  • 7-Yağ tutucular, foseptik ve kanalizasyonlar
  • 8- Denizcilik ve Tekne
  • 9-Hayvan barınakları ve Çiftlikler