Başlıca Bakteriler

  • Fotosentez Bakterileri
  • Laktik Asit Bakterileri
  • Mayalar
  • Aktinomisetler
  • Küfler