Atık Su Arıtımında PMP Aktif Kullanımı Ekonomik Yararları

1- Arıtma verimini artırdığından, kimyasal arıtmada kullanılan katyonik polimere ihtiyaç duyulmaz, kimyasal arıtmada kullanılan demir klorür gibi koagülant madde kullanımını yarı yarıya düşürür.
2- Koagülant madde azalmasıyla çamur oluşumunu azalır ve çamur bertaraf maliyetleri düşer.
3- Çamur miktarı ile doğru orantılı olarak dekantör kullanım süresi de kısalır ve elektrik tasarrufu elde edilir.
4- Havalandırma ihtiyacı azaldığından elektrik masrafları düşer.
5- Tesiste koku problemleri azalacağından ,koku problemi için ekstra maliyet ayırmaya gerek kalmaz.
6- Çıkan çamur komposta daha elverişli olur ve buradan kazanç elde edilebilir.