Armefpro Yararları

1- Havalandırma Hacminde Azalma (O2 Tüketimi)
ARMEF PMP (EM) anaerobik koşullarda gözlenen etkinlik sayesinde organik maddenin bozunmasında görülen artış nedeniyle tüm organik kütlenin oksidasyonunu sağlamak için gerekli oksijen miktarında azalma olacaktır. Biyolojik reaktöre giren atıksuda hidrolize olmuş organik maddenin bulunması sayesinde biyolojik reaktöre süreklilik arz eden biçimde reaktördeki mikroorganizmaların kolayca sindirebileceği organik madde akışı sağlanmış olur. Bazı durumlarda, yalnızca oksijen miktarındaki azalma dahi arıtmada kullanılan EM maliyetini karşılamaya yetmektedir.

2- Kötü Kokunun Yok Edilmesi
Kötü kokunun yok edilmesi iki nedene dayanmaktadır. Kötü kokunun yok olmasının birinci nedeni, PMP‘un organik maddeyi kontrol altına almasından kaynaklanmaktadır. PMP, organik maddenin fermantasyon yoluyla bozunmasını sağlayarak, kokuşup çürüyerek (putrefaction) bozunmasının önüne geçmektedir.
Kokuşma durumunda, amonyak ve hidrojen sülfit (H2S) gibi uçucu bileşikler oluşturarak kötü kokular üreten mikrobiyal flora kontrol altına alınmış olur. Böylelikle, kükürt indirgeyerek hidrojen sülfit üreten, amonyak üreten ya da kokuşup çürüyerek bozunma sürecini başlatan bakteri sporlarının (Clostridium spp.) varlığı önlenmiş olur.

3-Atık Su Kalitesinin Artması
ARMEF Pond’un içinde kontrollü olarak barındırdığı aerobik ve anaerobik mikro organizmalardan dolayı havalandırma havuzuna gelmekte olan organik yükün büyük bir kısmı tüketilmekte olup istenilen deşarj parametreleri sağlanmaktadır.

4-Çamur Miktarında Azalma
Havalandırma havuzlarında sağlanan stabilizasyon sayesinde organik yükün optimum koşullarda tüketilmesi biyolojik reaktörden son çökeltmeye ulaşan çamur miktarında %30 a varan düşüşe sebep olmaktadır

5-Kullanılan Kimyasallarda Azalma
Çamurun miktar ve yoğunluğunda meydana gelen düşüşten ötürü, kullanılan polimerde ve Fe3cl de %50’ye kadar azalma olacaktır.

6- Yağ tutucu,gider,foseptik,kanalisazyon
Sıvı formdaki bu ürün içerdiği mikroorganizmalarla yağ tutucularda, giderlerde rögarlar da ve pis su borularında biriken yağları biyolojik olarak indirger. Kötü kokuların kaynağını yok eder. Yağ tutucunun toplanma süresini 7 katına kadar uzatır.

Foseptik ve terfi çukurlarında biriken atıkları dönüştüren bu mikroorganizma aynı zamanda koku sorunlarını da keser. Özellikle foseptik tabanlarında biriken atıkları biyolojik olarak parçaladığından, taşmaları ve rahatsız edici kokuları engeller. Fosseptiğin çekilme periyodunu birkaç katı uzatır.

7-Denizcilik Alanı
Bu bakteri gemi atık su arıtma tesislerinin hızla devreye alınmasını sağlar. Bu tesislerden gelen koku ve verimlilik sorunlarının çözümünde kullanılır. Pis su tanklarında birikip katılaşan organik atıkları biyolojik olarak dönüştüren mikroorganizmalar içerir. Kullanıldığı tanklarda rahatsız edici kokuları keser, birikintileri giderir.