Efektif Mikroorganizma Kültürü

EM “Efektif Mikroorganizma” teriminin kısaltılmış şeklidir. EM değişik türde mikroorganizmalardan oluşmaktadır ve doğadan toplanarak kendine özgü şartlarda üretilmektedir. EM kimyasal madde değildir ve kesinlikle gen değişimine uğramamıştır. EM, Japonya’nın Okinava kentindeki Ryukyus Üniversitesi’nden Prof. Dr. Teruo Higa tarafından geçen yüzyılın sonlarında geliştirilmiştir.

Efektif Mikroorganizma, yaklaşık 150 ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. 13 ülkede ise Efektif Mikroorganizma kullanımı yasalarla devlet politikası olarak benimsenmiştir. EFEKTİV PRO POND’ u piyasada mevcut alan bakterilerden ayıran en büyük özelliği hem aerobik hem de anaerobik koşullarda etkin olmasıdır. EFEKTİV PRO POND, organik maddelerin fermantasyon yoluyla parçalanmasını teşvik eder.